BETALING
Wanneer je iets besteld bij Sook Pieces, ontvang je een e-mail met daarin een bevestiging. Hierop zijn het bestelnummer en het product(en) die je besteld hebt omschreven evenals de verzendkosten en het totaal bedrag.  Zo kun je kiezen voor iDeal, Paypal of overschrijving om het bedrag te voldoen. Wanneer je kiest het product op te komen halen, is contant afrekenen ook een mogelijkheid. Ophalen dient wel op afspraak te gaan. Zie contact. Sook Pieces levert de bestellingen alleen wanneer het totale bedrag op onze rekening staat. Wanneer dit niet na 10 werkdagen het geval is, zal de levering automatisch komen te vervallen. 


LEVERTIJD
De bestelde producten zullen doorgaans binnen 3 werkdagen na binnenkomst van betaling worden geleverd, zolang de voorraad strekt.
Wanneer een bestelling op verzoek is gemaakt, houdt Sook Pieces een leveringstermijn van 7 werkdagen aan tenzij anders aangegeven. .
Sook Pieces behoudt desondanks het recht de bestelling te annuleren en zal (indien van toepassing) het reeds betaalde bedrag terug storten. Wanneer dit zal voorkomen, zal Sook Pieces je informeren en zal hierbij een opgaaf van reden aangeven. 


VERZENDING
De verzending binnen Nederland is kosten vrij vanaf €50,-.  Voor bedragen onder de €50,- gelden de daarvoor benoemde tarieven die bij het afrekenen zichtbaar zijn en worden naar gewicht berekend. 
Sook Pieces wil je verwijzen naar haar Etsy shops wanneer je Etsy een fijnere winkel vindt. 


RETOUR STUREN
Wanneer je het product(en) ontvangen hebt, kan het zijn dat het product anders is als je vooraf verwacht hebt of dat de maat toch niet helemaal goed is. Sook Pieces probeert zo zorgvuldig alle informatie op haar website te beschrijven en daarbij met zoveel mogelijk realistische foto's te werken. Desondanks kan het zijn dat het product iets afwijkt van de foto omdat Sook Pieces werkt met natuurproducten zoals glas, leer, halfedelstenen, steen, touw, schelp etcetera. Kleuren kunnen hierdoor iets afwijken op de foto doordat elke element dat gebruikt wordt uniek is. 

Wanneer je iets retour wilt sturen is dit geen probleem. Laat het ons zo snel mogelijk weten. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Beschrijf hierbij dat het gaat om een retour verzending en stuur het product binnen 14 dagen in originele verpakking, ongedragen en onbeschadigd aan ons terug. Wij zorgen ervoor dat het aankoop bedrag inclusief verzendkosten terug gestort zal worden op je rekening. Wanneer je kiest om het product met de aangetekende post te verzenden, zijn deze extra verzendkosten voor eigen rekening. 

Het kan zijn dat er tijdens het transport een defect aan het product is ontstaan. In dit geval vragen wij je dit binnen 7 werkdagen aan ons te melden en het product direct terug te sturen. Zodra het product bij ons binnen is zullen wij een nieuw exemplaar naar je toesturen. Wanneer dit artikel niet meer voorradig is, zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten worden teruggestort op je rekening, of mag je voor het zelfde bedrag iets nieuws uitkiezen. 

Je kunt een artikel helaas niet retourneren wanneer:

- het betreft om oorbellen (uit hygiënisch oogpunt);

- het gaat om op verzoek gemaakte artikelen;

- het gaat om de inhoud van een mystery sack;

- wanneer artikelen in de uitverkoop zijn. 


GARANTIE
Op het basismateriaal voor onze handmade producten geeft Sook Pieces een garantie van 1 maand. Dit geldt voor de onderdelen en sluitingen vanaf de besteldag. Sook Pieces probeert zoveel mogelijk gebruikt te maken van nikkel- en loodvrije materialen. 

Garantie is niet van toepassing wanneer:
- metaal, leer, lint, draad of kralen in aanraking gekomen zijn met vocht, parfum of andere cosmetica;
- kralen die afgeven nadat zij in contact zijn gekomen met vocht;
- natuurlijk verloop van slijtage;
- klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van het product. 


VEILIGHEID
Vanwege de kleine onderdelen die verwerkt zijn in de producten die Sook Pieces verkoopt zijn deze producten helaas niet geschikt voor kleine kinderen van 0 tot 3 jaar.

Sook Pieces is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die kunnen gebeuren tijdens het gebruik of het dragen van haar producten. 

 
PRIVACY DISCLAMER
Sook Pieces handel naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaat ten alle tijden zorgvuldig om met de door jou ingevoerde gegevens om. Je kunt hier meer over teruglezen bij Privacyverklaring helemaal onderaan de pagina. 

 
COPYRIGHT
Op de handgemaakte sieraden die Sook Pieces heeft vervaardigd rust een copyright. Ook voor al het beeldmateriaal dat op www.sookpieces.nl/www.sookpieces.com wordt getoond rust een copyright. De rechten liggen te allen tijde bij Sungi Photography, tenzij anders is vermeld. 

Gehele of gedeeltelijke overname, maar ook plaatsing op andere websites en/of commercieel gebruik van ontwerpen en sierraden is niet toegestaan tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Sook Pieces. 

Algemene voorwaarden
BETALING
Wanneer je iets besteld bij Sook Pieces, ontvang je een e-mail met daarin een bevestiging. Hierop zijn het bestelnummer en het product(en) die je besteld hebt omschreven evenals de verzendkosten en het totaal bedrag. Zo kun je kiezen voor iDeal, Paypal of overschrijving om het bedrag te voldoen. Wanneer je kiest het product op te komen halen, is contant afrekenen ook een mogelijkheid. Ophalen dient wel op afspraak te gaan. Zie contact. Sook Pieces levert de bestellingen alleen wanneer het totale bedrag op onze rekening staat. Wanneer dit niet na 10 werkdagen het geval is, zal de levering automatisch komen te vervallen.

LEVERTIJD
De bestelde producten zullen doorgaans binnen 3 werkdagen na binnenkomst van betaling worden geleverd, zolang de voorraad strekt.
Wanneer een bestelling op verzoek is gemaakt, houdt Sook Pieces een leveringstermijn van 7 werkdagen aan tenzij anders aangegeven. .
Sook Pieces behoudt desondanks het recht de bestelling te annuleren en zal (indien van toepassing) het reeds betaalde bedrag terug storten. Wanneer dit zal voorkomen, zal Sook Pieces je informeren en zal hierbij een opgaaf van reden aangeven.

VERZENDING
De verzending binnen Nederland is kosten vrij vanaf €50,-. Voor bedragen onder de €50,- gelden de daarvoor benoemde tarieven die bij het afrekenen zichtbaar zijn en worden naar gewicht berekend.
Sook Pieces wil je verwijzen naar haar Etsy shops wanneer je Etsy een fijnere winkel vindt.


RETOUR STUREN
Wanneer je het product(en) ontvangen hebt, kan het zijn dat het product anders is als je vooraf verwacht hebt of dat de maat toch niet helemaal goed is. Sook Pieces probeert zo zorgvuldig alle informatie op haar website te beschrijven en daarbij met zoveel mogelijk realistische foto`s te werken. Desondanks kan het zijn dat het product iets afwijkt van de foto omdat Sook Pieces werkt met natuurproducten zoals glas, leer, halfedelstenen, steen, touw, schelp etcetera. Kleuren kunnen hierdoor iets afwijken op de foto doordat elke element dat gebruikt wordt uniek is.

Wanneer je iets retour wilt sturen is dit geen probleem. Laat het ons zo snel mogelijk weten. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Beschrijf hierbij dat het gaat om een retour verzending en stuur het product binnen 14 dagen in originele verpakking, ongedragen en onbeschadigd aan ons terug. Wij zorgen ervoor dat het aankoop bedrag inclusief verzendkosten terug gestort zal worden op je rekening. Wanneer je kiest om het product met de aangetekende post te verzenden, zijn deze extra verzendkosten voor eigen rekening.

Het kan zijn dat er tijdens het transport een defect aan het product is ontstaan. In dit geval vragen wij je dit binnen 7 werkdagen aan ons te melden en het product direct terug te sturen. Zodra het product bij ons binnen is zullen wij een nieuw exemplaar naar je toesturen. Wanneer dit artikel niet meer voorradig is, zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten worden teruggestort op je rekening, of mag je voor het zelfde bedrag iets nieuws uitkiezen.

Je kunt een artikel helaas niet retourneren wanneer:
- het betreft om oorbellen (uit hygiënisch oogpunt);
- het gaat om op verzoek gemaakte artikelen;
- het gaat om de inhoud van een mystery sack;
- wanneer artikelen in de uitverkoop zijn.

GARANTIE
Op het basismateriaal voor onze handmade producten geeft Sook Pieces een garantie van 1 maand. Dit geldt voor de onderdelen en sluitingen vanaf de besteldag. Sook Pieces probeert zoveel mogelijk gebruikt te maken van nikkel- en loodvrije materialen.

Garantie is niet van toepassing wanneer:
- metaal, leer, lint, draad of kralen in aanraking gekomen zijn met vocht, parfum of andere cosmetica;
- kralen die afgeven nadat zij in contact zijn gekomen met vocht;
- natuurlijk verloop van slijtage;
- klachten die ontstaan zijn door verkeerd gebruik van het product.

VEILIGHEID
Vanwege de kleine onderdelen die verwerkt zijn in de producten die Sook Pieces verkoopt zijn deze producten helaas niet geschikt voor kleine kinderen van 0 tot 3 jaar.
Sook Pieces is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die kunnen gebeuren tijdens het gebruik of het dragen van haar producten.

PRIVACY DISCLAMER
Sook Pieces handel naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gaat ten alle tijden zorgvuldig om met de door jou ingevoerde gegevens om. Je kunt hier meer over teruglezen bij Privacyverklaring helemaal onderaan de pagina.

COPYRIGHT
Op de handgemaakte sieraden die Sook Pieces heeft vervaardigd rust een copyright. Ook voor al het beeldmateriaal dat op www.sookpieces.nl/www.sookpieces.com wordt getoond rust een copyright. De rechten liggen te allen tijde bij Sungi Photography, tenzij anders is vermeld.

Gehele of gedeeltelijke overname, maar ook plaatsing op andere websites en/of commercieel gebruik van ontwerpen en sierraden is niet toegestaan tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door Sook Pieces.Terms and conditions
PAYMENT
When ordering at Sook Pieces, you will receive an e-mail with confirmation. This describes the order number and product (s) you ordered as well as the shipping costs and total amount. Payment can be made in different ways. So can you choose PayPal, creditcard, iDeal or bank transfer to pay the amount. When you choose to pick up the product, cash checkout is also a possibility. Pick up must be made by appointment. See contact. Sook Pieces only delivers when the total amount is on our bank-account. If this is not the case after 10 business days, the order will automatically expire.

DELIVERY
The ordered products will generally be sent within 3 business days after receiving payment, while stocks last.
When an order is made on request, Sook Pieces holds a delivery period of 7 business days.
However, Sook Pieces reserves the right to cancel the order and will refund payment (if applicable). When this occurs, Sook Pieces will inform you, including giving a statement of reasons.

SHIPPING
The shipping within the Netherlands is free of charge from € 50, -.
We also ship international.

RETURN SEND
Once you have received the product (s), the product may be different than you expected or that the size is not quite good. Sook Pieces tries to carefully describe all the information on her website, working with as many realistic photos as possible. Nevertheless, the product may differ slightly from the picture because Sook Pieces works with natural products such as glass, leather, gemstones, stone, rope, shell etcetera. Colors may differ slightly from the image because each element used is unique.

If you want to send something back, this is not a problem. Please let us know as soon as possible. For this, you can contact us. Please state that it is a return shipping and send the product undamaged back to us within 14 days in original packaging. We ensure that the purchase amount including shipping costs will be returned to your account. When you choose to ship the item with registered mail, these additional shipping costs are for your own account.

There may be a defect in the product during transport. In this case, we would like you to inform us within 7 business days and return the product immediately. Once the product is in, we will send you a new copy. If this item is no longer in stock, the purchase price including shipping costs will be refunded to your account, or you can choose a new product for the same amount.

Sorry, you can not return an item when:
- it concerns earrings (from a hygienic point of view);
- it concerns articles made on request;
- Pieces from the mystery sack;
- When items are out of stock

SAFETY
Due to the small parts that are used in the products Sook Pieces sells, therefore these products are unfortunately not suitable for small children from 0 to 3 years. Sook Pieces is not responsible for any accidents that may occur while using or wearing her products.

PRIVACY DISCLAMER
Sook Pieces acts to the dutch law for the protection of personal information and carefully handles all the information you have entered. You can read more about this at Privacy Statement at the bottom of the page.

COPYRIGHT
The handmade jewelry that Sook Pieces has manufactured rests with copyright. Also for all the footage shown on www.SookPieces.nl, rests with copyright. The rights are at all times at Sungi Photography, unless otherwise stated.
Full or partial acquisition, but also placement on other websites and / or commercial use of designs and ornaments is not permitted unless written permission has been given by Sook Pieces.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2019 Sook Pieces | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.